Aktualności

Gabor informacje szkoła Piotrków TrybunalskiNa tej stronie będą umieszczane informacje o egzaminach maturalnych jak również informacje o egzaminach zawodowych oraz inne informacje.

Szkoły Gabor są dostępne na facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/szkolygabor.piotrkow

Uwaga!

Szkoły Gabor prowadzą nabór na rok szkolny 2017/2018

 na kierunki:

– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

– Policealna Szkoła (kierunki techniczne)

 Zajęcia rozpoczynają się  w miesiącu wrześniu i lutym.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły .

Zapraszamy chętnych do Policealnej szkoły na kierunek Technik drogownictwa– nauka trwa 2 lata  oraz inne kierunki 2 letnie lub roczne.  Zajęcia rozpoczynamy                   w lutym 2018r .

Zapraszamy również na kurs E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie Technik elektryk oraz na kwalifikację E.8 i E.24 a także  na kurs w zawodzie Technik budownictwa.

Informujemy, że rozpoczął się kurs TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  w  kwalifikacjach- M.18 i M.12 oraz M.42

Harmonogram szczegółowy dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Uwaga! Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony został w roku 2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Uprzejmie informujemy wszystkich Słuchaczy, że od 01 września 2016r obowiązują nowe druki legitymacji szkolnych ? MEN-I/50b/2 (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 czerwca 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Wymianę legitymacji szkolnych należy dokonać w sekretariacie szkoły

 

 

 

 

 

 


RSS