Aktualności

Gabor informacje szkoła Piotrków TrybunalskiNa tej stronie będą umieszczane informacje o egzaminach maturalnych jak również informacje o egzaminach zawodowych oraz inne informacje.

Szkoły Gabor są dostępne na facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/szkolygabor.piotrkow

 

Informacja

Uprzejmie informujemy wszystkich Słuchaczy, że od 01 września 2016r obowiązują nowe druki legitymacji szkolnych ? MEN-I/50b/2 (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 czerwca 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Wymianę legitymacji szkolnych należy dokonać w sekretariacie szkoły

Uwaga!

Szkoły Gabor prowadzą nabór na rok szkolny 2016/2017

 na kierunki:

– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

– Policealna Szkoła

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły .

 

 

_Harmonogram_egzaminu maturalnego_2017

OKE Łódź – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2017 r

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

 

 

 

 

 


RSS