Plany zajęć Piotrków Tryb.

W tej zakładce znajdą Państwo plany zajęć dla szkół Gabor w Piotrkowie Trybunalskim.

Gabor plan zajęć

UWAGA!!!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz przedłużenia zamknięcia szkół do 14.04 2020 r. nauka będzie odbywała się zdalnie. W związku z tym prosimy słuchaczy, którzy zmienili adres e-mail lub go wcześniej nie podali do sekretariatu szkoły, aby przesłali adresy na pocztę szkoły szkolygabor@o2.pl.  Obecnie drogą e-mail będą przekazywane Państwu materiały dotyczące kształcenia ogólnego i zawodowego. Jednocześnie prosimy o korzystanie ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakładki e-podręczniki, zdalne lekcje oraz ze stron OKE i CKE.

 

 

Poniżej można ściągnąć deklarację dot. przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

 

 

 

Plany zajęć


RSS