Plany zajęć Piotrków Tryb.

W tej zakładce znajdą Państwo plany zajęć dla szkół Gabor w Piotrkowie Trybunalskim.

Gabor plan zajęć

 

 

 

 

 

UWAGA

Ogłaszamy zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

-Technik pojazdów samochodowych

-Technik elektryk

-Opiekunka dziecięca,

-Kucharz

Słuchaczem kursu mogą być osoby, które:

– ukończyły 18 lat

– ukończyły 8 klasową szkołę podstawowa lub gimnazjum lub ZSZ lub szkołę średnią

Po ukończeniu kursu słuchacz:

– otrzymuje zaświadczenie

– będzie miał możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie

– absolwent kursu może uzyskać dyplom technika po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego

Gwarantujemy słuchaczom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dostosowanie zajęć tak, aby mogli jednocześnie ukończyć wybrany przez siebie kurs kwalifikacyjny.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są  pod numerem telefonu:511867744  lub osobiście w sekretariacie szkoły

 



 

 

 

Plany zajęć


RSS