Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnejZadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest udzielenie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej, a szczególnie pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności.

Osoby kończące szkołę będą mieli możliwość  pracy w miejscu pobytu podopiecznego ? dom, sanatorium, zakłady opiekuńcze.

Będą oni mogli również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.


RSS