Kierunki

Gabor kierunki technikum liceum piotrków trybunalskiW naszym Zespole Szkół posiadamy następujące kierunki kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (okres nauki 3 lata) dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,

UWAGA!!! Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych rozpoczynają naukę w Liceum od klasy II

 

? Policealna Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły średniej. Nie jest wymagana matura. W dwuletnim lub półtorarocznym cyklu nauczania można zdobyć zawód:

– technik pojazdów samochodowych,
– technik drogownictwa,
– technik informatyk,
– technik rachunkowości,
– technik administracji,
– technik usług kosmetycznych,
– technik bhp,
– technik turystyki wiejskiej,
– opiekun w domu pomocy społecznej,
– opiekun środowiskowy,
– opiekun osoby starszej,
– opiekun medyczny,
– asystent osoby niepełnosprawnej,
– technik archiwista,

Od  roku szkolnego 2019/2020 jest możliwość zdobycia zawodu lub przekwalifikowania się na kursach kwalifikacyjnych na kierunkach:

 1.  Technik rachunkowości                                                      
 2.  Technik administracji                                                             
 3.  Technik pojazdów samochodowych                                           
 4.  Technik informatyk                                                           
 5. Technik usług kosmetycznych                                         
 6. Technik drogownictwa                                                     
 7. Technik budownictwa                                                                    
 8. Technik żywienia i usług gastronomicznych 
 9.  Technik elektryk  
 10. Technik mechanik 
 11.  Technik handlowiec      
 12. Technik usług fryzjerskich  
 13. Technik telekomunikacji
 14. Asystent osoby niepełnosprawnej
 15. Technik archiwista
 16. Technik turystyki wiejskiej 
 17. Opiekun środowiskowy
 18. Technik logistyk
 19.  Opiekun medyczny

    

Szkoły Gabor Ośrodek kształcenia Ustawicznego organizuje również

KURS PEDAGOGICZNY

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, restauracjach, barach itd.),placówkach handlowych(sklepach)  zakładach produkcyjnych(masarnie, piekarnie, cukiernie itp.)
 • Ukończenie kursu pedagogicznego jest warunkiem koniecznym do podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu.

Ukończenie kursu upoważnia do refundacji kosztów kształcenia  młodocianych pracowników.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie szkoły 

                            

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014 zakończył się nabór do Technikum Uzupełniającego w szkołach zaocznych .

 

 


RSS